Vrátenie tovaru v štandardnej 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení tovaru v štandardnej 14 dňovej lehote?

  1. Zabaľte tovar tak, aby nedošlo k poškodeniu pri prevoze
  2. Vyplňte a vytlačte Formulár vrátenie v 14 dňovej lehote
  3. Priložte Formulár spolu s dokladom o kúpe
  4. Zašlite nám zásielku na adresu iTrade Group, s.r.o. Třibřichy 3, 537 01 Chrudim, Česká republika

 

Zakúpený tovar na našich stránkach môžete vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14 dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

  • Odporúčame vrátiť tovar v nepoškodenom obale

  • Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu.
Použitý tovar možno samozrejme tiež vrátiť, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať firma iTrade Group s.r.o. s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. Možnému účtovanie poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (správne zabalenie, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu pri preprave, očistenie, dodanie kompletného príslušenstva, a i.). Každý prípad odstúpenia od zmluvy je posudzovaný individuálne.

  • Dodržanie 14 dňovej lehoty

 

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je tovar odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných), a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).
V čo najkratšom termíne od zaslania odstúpenia je potrebné, aby ste nám zaslali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu. Zásielku nezasielajte na dobierku.

  • Aký tovar sa nedá vrátiť?

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy napr. O dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. Nalepovacie podprsenky, nohavičky a pod.)
V prípade sortimente intímneho charakteru, akým je napr. Spodná bielizeň, tovar nesmie byť nijako používané. Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať s tým, že dodrží základné hygienické predpoklady takéhoto vyskúšanie - skúšať cez spodnú bielizeň alebo použiť napr. Pribalenej ochrannej fólie (v prípade nohavičiek, plaviek a podobného sortimentu). Ak nedodrží stanovené hygienické podmienky, išlo by už o tovar, ktorý nemožno vzhľadom na zmluvy na diaľku pre svoj charakter vrátiť.

  • Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke (faktúra, objednávka).
Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného formulára Formulár vrátenie v 14 dňovej lehote  a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.